Χορηγοί

Το έργο «Περπατώντας με τους Φιλέλληνες» δεν θα είχε υλοποιηθεί χωρίς τη γενναιόδωρη στήριξη της φορέων και ιδιωτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

- ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ (https://www.iamm.gr)

- Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Ελλάδα: (https://gr.usembassy.gov)

- Πρεσβεία της Ιταλίας (https://ambatene.esteri.it/ambasciata_atene)

- Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (https://ellada.diplo.de/gr-el/vertretungen/botschaft)

- Charles Pictet

- Κατερίνα Καΐρη

- Ιλεάνα Σιώρη